• พุธ. ก.ย. 28th, 2022

jokerbape

รวมเทคนิค และเผยสูตรการเล่นเกมสล็อต อย่างถูกวิธี

ทำไมการศึกษาไทย ถึงต้องเปลี่ยนแปลง

ทำไมการศึกษาไทย ถึงต้องเปลี่ยนแปลง

ทำไมการศึกษาไทย ถึงต้องเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการศึกษา เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของประเทศไทย ดังนั้นการดูแลเยาวชนและให้ความสำคัญกับการศึกษา เป็น การเสริมสร้างทักษะทางด้านการใช้งาน เทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้นถือ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเตรียมตัวสู่โลกยุคดิจิทัล ในขณะที่เหล่าผู้ใหญ่วัยทำงานเอง ก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยี และสร้างทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทำไมการศึกษาไทย ถึงต้องเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ การศึกษาจะกลาย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ สถานที่ ไม่ได้ถูกจำกัดแต่เพียงในสถาบันการศึกษาเท่านั้น และการเรียนการสอนภาย ในสถาบันการศึกษาเองก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การเรียนการสอน มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและเกิดการโต้ตอบมากยิ่งขึ้น ส่วนการเรียนรู้นอกสถาบันการศึกษา นั้นก็จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการปรับปรุงให้การศึกษานั้นเหมาะสม กับทักษะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เป้าหมายเหล่านี้ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง แต่การวางแผนในระยะยาวที่ ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ในประเทศไทย

ทำไมการศึกษาไทย ถึงต้องเปลี่ยนแปลง

ในการตอบรับต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้สำเร็จนี้ การศึกษา 4.0 ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยในอนาคตมีทักษะ ในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อแข่งขัน กับประเทศอื่นๆ ให้ได้ ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้การปรับปรุงให้การศึกษา มีประสิทธิผลที่สูงยิ่งขึ้น และการออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสมกับอนาคตมากยิ่งขึ้นไปด้วย

ส่วนเนื้อหาที่ใช้ใน การเรียนการสอน นั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไปด้วยเช่นกัน ด้วยการศึกษาตามหลักสูตร STEM นั้น คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ จะต้องถูกยกขึ้นมาเป็นวิชาหลัก ไม่ใช่วิชารองเหมือนอย่างแต่ก่อน ในขณะที่การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งจะลดการสอนแยกรายวิชาลงไป และเปลี่ยนการสอน เป็นแบบบูรณาการที่นำเนื้อหาจากหลากหลายวิชามาสาธิตถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน โลกจริงในหลากหลายแง่มุม ก็จะกลายเป็นอีกแนวทางการสอนแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อตอบ โจทย์ความต้องการด้านการศึกษา

แนวทางในการปรับปรุงการศึกษาด้วยเทคโนโลยี มีดังต่อไปนี้

1.สร้างสถาบันการศึกษาแห่งอนาคตด้วยแนวคิด Connected Campus

  • หนังสือและสื่อการเรียนแบบดิจิทัล การแจกเอกสารการเรียนการสอนในรูปแบบของไฟล์ PDF, DOCX, PPTX, วิดีโอ และทำการส่งต่อผ่านบริการ Cloud ก็ได้เริ่มกลายเป็นแนวทางพื้นฐานที่ถูกใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตเอกสารการเรียนการสอนเหล่านี้ก็จะถูกเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การเป็น Immersive Textbook ที่สามารถถูกใช้เรียนรู้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงเปิดให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง
  • การสร้างและใช้สื่อการเรียนแบบดิจิทัล อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงจะถูกนำมาใช้บันทึกการเรียนนการสอนที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่เทคโนโลยีอย่าง Smart Whiteboard เองก็จะช่วยให้สามารถบันทึกเนื้อหาการสอนทั้งการเขียนกระดาน, การเปิดไฟล์นำเสนอ หรือการเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูนั้นง่ายขึ้น
  • สื่อสารภายในชั้นเรียนด้วยแนวคิด Connected Classroom ครูและนักเรียนจะต้องมีแนวทางการสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การสื่อสารสอบถามประเด็นต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับโรงเรียนชั้นประถมหรืออ่อนกว่านั้น ช่องทาการสื่อสารเหล่านี้อาจต้องครอบคลุมถึงการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองด้วย เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนได้อย่างแท้จริง
  • การทำแบบทดสอบออนไลน์ การทดสอบเพื่อชี้วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการโกงการสอบแบบออนไลน์นั้นก็จะถูกนำมาใช้งานด้วย
  • โครงการวิจัยที่มีเทคโนโลยีเป็นส่วนเสริม การนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปเสริมให้กับสาขาต่างๆ อย่างเช่น การแพทย์, กสิกรรม และวิศวกรรมนั้นจะช่วยให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกนั้นมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น และยังสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางด้านงานวิจัยที่ผสานเทคโนโลยีเข้าไปได้อีกด้วย
ทำไมการศึกษาไทย ถึงต้องเปลี่ยนแปลง

2.สร้างสถาบันการศึกษาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะและ เทคโนโลยีรู้จำใบหน้าซึ่ง เชื่อมต่อกับระบบล็อคประตู การผสานเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกัน จะช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับอาจารย์, นักเรียน และเจ้าหน้าที่ได้ด้วยระบบ Authorized-based Access Control สำหรับสถาบันการศึกษา
  • ระบบ ID นักเรียนอัจฉริยะ, ระบบติดตามตำแหน่ง, ระบบติดตามรถบัสรับส่งนักเรียน เพื่อติดตามว่านักเรียนอยู่ที่ไหน ทำให้อาจารย์และผู้ปกครองสามารถติดตามดูแลนักเรียนแต่ละคนได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
  • ระบบประกาศเสียงตามสายแบบ IP-based เพื่อสื่อสารกับอาจารย์, นักเรียน และเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการตั้งค่าประกาศต่างๆ ล่วงหน้าได้
  • ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อปกป้องทุกคนในสถาบันการศึกษาจากภภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ และลดความเสี่ยงในการเกิดกรณีข้อมูลรั่วไหล

ด้วยจำนวนของอุปกรณ์ที่ เพิ่มขึ้นและความหลากหลาย ที่สูงขึ้น ในขณะที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่ละคนก็มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น ในแต่ละวัน ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยก็ถือ เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับสถาบันการศึกษา แห่งอนาคต

3.สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน IT ใหม่เพื่อรองรับสถาบันการศึกษาแห่งอนาคต

ความหลากหลาย ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือ ข่ายภายในสถาบันการศึกษาแห่งอนาคต ระบบ IT Infrastructure นั้นก็จะต้องถูกอัปเกรด ครั้งใหญ่เพื่อรองรับความต้องการใหม่ๆ เหล่านี้ แบนด์วิดธ์ของระบบ Wi-Fi นั้นก็จะต้องสูงพอที่จะรองรับการใช้งาน Application ใหม่ๆ เช่น AR, VR, วิดีโอ 360 องศา ได้ และนักเรียนหรืออาจารย์จำนวน 40-50 คนก็จจะต้องเชื่อมต่อระบบ เครือข่ายไร้สายพร้อมๆ กันเพื่อเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ภายในห้องเรียนได้ ในขณธเดียวกัน อุปกรณ์อย่างเช่น Smart Whiteboard ก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ทุกห้องในอนาคต และการบันทึกเนื้อหาต่างๆ จาก Smart Whiteboard และกล้องบันทึกวิดีโอเองนั้นก็จะต้องใช้ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อส่งเนื้อหาเหล่านี้ไปบันทึกที่ระบบกลางให้ได้

เพียงแค่เราให้ความสำคัญด้านการศึกษาสิ่งเหล่านั้นจะช่วยเสริมสร้างประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ นั่นเองค่ะ

สูตรขัดผิว ฟื้นฟูผิวหมองคล้ำ ให้กระจ่างใส เนียนนุ่มน่าสัมผัส ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผิวเราเป็นอย่างมาก ที่สำคัญยิ่งแดดร้อนแรงของเมืองไทยยิ่งจะทำร้ายผิวของเราเป็นอย่างดี ดังนั้นเราจะต้องหาตัวช่วยเพื่อที่จะมาพื้นฟูผิวของเรา

สาเหตุและวิธีการรักษาฝ้า ที่ได้ผลดีที่สุด ฝ้าเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของเหล่าสาวๆ เพราะเมื่อเกิดขึ้นบนใบหน้าแล้ว ก็ยากที่จะรักษาให้หายขาด “ฝ้า” จึงเป็นเรื่องที่เซ็นซิทีฟมากๆ ในปัญหาผิวหน้าทั้งหมด วันนี้เราจึงจะพาทุกคนมาดูว่าสาเหตุหลักของการเกิดฝ้า และวิธีการรักษาฝ้าบนใบหน้าของเรา